ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در سخنانی تاکید کرد: بریتانیا حمایت خود از بازرسی های مرزی در خاک فرانسه را با سرمایه گذاری های بیشتر، گسترش خواهد داد.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و ترزا می نخست وزیر بریتانیا عصر پنجشنبه سی و پنجمین نشست مشترک فرانسه و بریتانیا را منطقه سندهورست در خارج از لندن برگزار کرده اند. این نخستین سفر رسمی ماکرون به بریتانیا از زمان به قدرت رسیدن به شمار می رود.

ترزا می در کنفرانس خبری مشترک با ماکرون تاکید کرد: بریتانیا و فرانسه زیرساخت های امنیتی در اردوگاه کاله واقع در شمال فرانسه را تقویت خواهند کرد و سرمایه گذاری های جدید مرزهای دو کشور را امن تر می کند.

مقام های رسمی اعلام کردند که بریتانیا ۴۴.۵ میلیون پوند برای ایجاد موانع جدید، نصب دور بین های مداربسته و فناوری های شناسایی در کاله و سایر بنادر هزینه خواهد کرد.

این پول برای دور کردن مهاجران از بنادر فرانسه و بریتانیا هزینه خواهد شد تا مانع از تشکیل اردوگاه های مهاجران دیگری شبیه اردوگاه کاله شود. این اردوگاه در سال ۲۰۱۶ میلادی برچیده شده است.

ترزا می تاکید کرد که رهبران دو کشور به توافقنامه مرزی قبلی دو کشور پایبند هستند. روابط بین بریتانیا و فرانسه فراتر از همکاری های دفاعی و امنیتی است و پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز این همکاری ها ادامه خواهد یافت.

ماکرون نیز در سخنانی گفت: پیمان جدید مرزی کودکان بدون همراه را پوشش خواهد داد و زمان صرف شده برای سر و سامان دادن به این موارد را کاهش می دهد. توافقنامه جدید یک رویکرد انسانی تر برای کنترل مرزی را تضمین خواهد کرد.